نویسنده = سکینه ناروئی پور
تعداد مقالات: 1
1. نقد تطبیقی "أحلام شهرزاد" اثر طه حسین و نمایشنامۀ "سرّ شهرزاد" اثر علی احمد باکثیر

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 135-154

امیرحسین رسول نیا؛ سکینه ناروئی پور