نویسنده = بهرام پروین گنابادی
تعداد مقالات: 3
1. سبک‌شناسی و بازشناسی نسخه‌های خطّی مثنوی عرفانی بحرالمعارف اثر شیخ علی دانیالی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 75-110

حمیدرضا طاهری پارسا؛ بهرام پروین گنابادی؛ زهرا قرقی


2. پیوستگی تاریخی- فرهنگی ادبیات دفاع مقدس با ادبیات پایداری

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 165-190

جواد کامور بخشایش؛ اصغر دادبه؛ بهرام پروین گنابادی


3. بخت در مخزن‌الاسرار از منظرتقدیرگرایی (رویکردی ساختارشناختی)

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-54

مرمر حسامی؛ بهرام پروین گنابادی؛ اصغر دادبه