نویسنده = شمسی پارسا
تعداد مقالات: 2
2. بازبینی زندگی‌نامه و آثار سنایی براساس نظریه بحران میان-سالی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 65-90

شمسی پارسا؛ فرحناز کیان ارثی