نویسنده = ناصر علیزاده
تعداد مقالات: 2
1. مشکلات عاطفی و اجتماعی زنان در آثار داستانی راضیه تجار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 119-140

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی