نویسنده = فاطمه طالبی
تعداد مقالات: 1
1. نقد فمینیستی نمایشنامه های بهرام بیضایی

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 123-148

رضا صادقی شهپر؛ فاطمه طالبی