نویسنده = فاطمه حیدرى
تعداد مقالات: 1
1. خوانش لاکانى امر سیاسى در رمان همسایه‏ ها

دوره 5، شماره 16، تابستان 1393، صفحه 43-66

فاطمه حیدرى؛ میثم فرد