نویسنده = پروانه رمضانى
تعداد مقالات: 2
1. فرخی یزدی منادی رئالیسم انقلابی در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 151-171

پروانه رمضانی؛ رضا فرصتی جویباری؛ حسین پارسایی؛ مهرعلی یزدان پناه