نویسنده = سبیکه اسفندیار
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سوررئالیستی داستان دقوقی در مثنوی مولوی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 27-56

سبیکه اسفندیار


2. تحلیل حکایتى از مثنوى براساس روان‏شناسى تحلیلى کارل یونگ

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 93-118

مسعود روحانى؛ سبیکه اسفندیار