نویسنده = سعید زهره وند
تعداد مقالات: 1
1. ریخت ‏شناسى قصه "پریا"ى احمد شاملو

دوره 4، شماره 13، پاییز 1392، صفحه 119-148

سعید زهره وند؛ منصور رحیمى؛ محمدحسین سرداغى