نویسنده = مسعود دلاویز
تعداد مقالات: 2
1. انعکاس ریشه‎های تمدن ایرانی در شعر عارف قزوینی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 125-150

مسعود دلاویز


2. سبک خراسانى سروده‏ هاى شفیعى کدکنى

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 39-66

مسعود دلاویز