نویسنده = پریسا صالحى
تعداد مقالات: 1
1. نگاهى به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین‏ پور

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 95-117

پریسا صالحى؛ ناصر نیکوبخت