نویسنده = محبوبه خراسانی
تعداد مقالات: 2
1. فئودالیسم در کلیدر از منظر نقد مضمونی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 149-170

الهام فتاحی؛ محبوبه خراسانی؛ شهرزاد نیازی


2. تحلیل آوایی غزل‌های‌ سنایی (مطالعة موردی؛ بررسی یکصدوهفتاد غزل)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 51-80

محبوبه خراسانی؛ اکبر اخلاقی؛ سمانه بهرامی