نویسنده = صابره سیاوشی
تعداد مقالات: 2
1. سنجش محتوایی و ساختاری دو قصیدۀ "عینیۀ" ابن‌سینا و "عینیۀ" محمدرضا حکیمی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 115-142

صابره سیاوشی؛ شهلا قربانی


2. شخصیت نمادین امام حسین(ع) در شعر شریف رضى

دوره 4، شماره 11، بهار 1392، صفحه 113-135

صابره سیاوشى؛ گلفام واعظى