نویسنده = مسعود روحانى
تعداد مقالات: 1
1. تکرار" و ارزش سبکى آن در شعر معاصر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 109-134

مسعود روحانى؛ محمد عنایتى قادیکلایى