نویسنده = مریم اسمعلی پور
تعداد مقالات: 3
1. الگوهای سفر قهرمانی از نگاه پسایونگی و کاربرد آن در تحلیل متون ادبی

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 159-182

محمدجعفر یاحقی؛ مریم اسمعلی پور؛ شاهدخت طوماری؛ فرزاد قائمی


2. استعارة شناختی نور در اشعار حسین منزوی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 33-67

مریم اسمعلی پور


3. تیپ شخصیتی هدایت از منظر تیپ‌شناسی بولن

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 33-61

مریم اسمعلی پور؛ سید عیسی هاشمی؛ شاهدخت طوماری