نویسنده = قهرمان شیری
تعداد مقالات: 2
1. شگردهای مدرن روایت در مجموعه داستان «یوزپلنگانی که با من دویده‌اند»

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 183-205

هما هوشیار؛ رضا صادقی شهپر؛ قهرمان شیری


2. نثر تزئینی در ادبیات ایران

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 105-136

قهرمان شیری