نویسنده = زهرابیگم محسنی‌پور کلهرودی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سبک‌شناسی عبارت‌های فعلی کلیله و دمنه با رویکرد کاربردگرا

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 163-188

اشرف شیبانی‌اقدم؛ زهرابیگم محسنی‌پور کلهرودی