نویسنده = امیدوار عالی محمودی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و نظر پیرامون دو بیت از مثنوی "نه‌سپهر" امیر خسرو دهلوی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 107-125

امیدوار عالی محمودی


2. سبک شعر امیرخسرو دهلوی (مطالعة موردی؛ مثنوی نه سپهر)

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 137-162

امیدوار عالی‌محمودی؛ سید مهدی نوریان