نویسنده = اصغر رضاپوریان
تعداد مقالات: 3
1. موسیقی کناری در شعر کودک

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 11-30

پیمانه اسماعیلی؛ اصغر رضاپوریان


2. استعارة تبعیّه در شعر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 129-152

شاهپور شهولی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان


3. الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 11-42

وحید خلیلی اردلی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان