نویسنده = محمد حکیم آذر
تعداد مقالات: 5
1. بیان نوستالژیک حسین پناهی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 183-202

عظیم یوسفی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


2. الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 11-42

وحید خلیلی اردلی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان


3. انحراف از سرفصل در تألیف فارسی عمومی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 69-83

محمد حکیم آذر


5. آسیب شناسی تألیف فارسی عمومی دانشگاهی

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 115-132

محمد حکیم آذر