نویسنده = سید مهدی مسبوق
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های زبانی و سبکی قصیدۀ لامیۀ ابوالعلاء معری

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 119-144

مهری قادری بیباک؛ سید مهدی مسبوق