نویسنده = مرتضی رشیدی آشجردی
تعداد مقالات: 3
1. مغازی‌سرایی به‌عنوان یک گونۀ ادبی (مطالعه موردی؛ مغازی‌النبی صرفی کشمیری)

دوره 10، شماره 35، بهار 1398، صفحه 11-34

مهدی اسلامی؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ مهرداد چترایی عزیز آبادی


2. سبک‌شناسی شعر طنز دهخدا

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 73-103

مهسا ساکنیان؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ محبوبه خراسانی


3. تحلیل ایدئولوژیک غزل اجتماعی دورة مشروطه

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 225-249

سودابه یوسفیان دارانی؛ مرتضی رشیدی آشجردی؛ محبوبه خراسانی