نویسنده = سیداحمد حسینی کازرونی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی در رمان "درخت انجیر معابد"

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 105-121

صفورا مصلحی؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ شمس الحاجیه اردلانی


2. نشانه‌شناسی "پیر" در اشعار فخرالدین عراقی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 33-46

محمدصالح امیری؛ سیداحمد حسینی کازرونی؛ سیدجعفر حمیدی