نویسنده = تورج زینی وند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحلیلی سبک تاریخ ادبیات نویسی رینولد نیکلسون

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 31-52

پریسا امیری؛ تورج زینی وند


2. تصویرسازی‌های هنری در شعر دینی احمد وائلی با تکیه بر کنایه و مجاز

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 113-130

کامران سلیمانی؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ تورج زینی وند