نویسنده = زهرا جلیلی
تعداد مقالات: 1
1. سبک‌شناسی مثنوی‌های "مصیبت‌نامه" و "مختارنامه" شعاعی قاجار

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 65-88

زهرا جلیلی؛ یوسف نیک روز؛ حسین عطریان