نویسنده = حسین خسروی
تعداد مقالات: 2
1. گفتمان تعهّد در شعر شاهرودی

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 187-208

لیلا خلیلی صرافی؛ امیرحسین همتی؛ حسین خسروی


2. بازشناسی ویژگی‌های سبک هندی

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 75-106

حسین خسروی