نویسنده = احمدرضا یلمه ها
تعداد مقالات: 3
1. ویژگی‌های سبکی عمده‌الاشعار قاسمی‌گنابادی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 195-218

حسن قربانی؛ احمدرضا یلمه ها


2. ویژگی‌های سبکی دیوان گلشنی بردعی

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 125-152

حسن شعبانی آزاد؛ احمدرضا یلمه ها


3. بازخوانی رباعیات خیام در چارچوب پُست‌مدرنیسم لیوتار

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 39-54

عیسی چراتی؛ احمدرضا یلمه ها