نویسنده = حمیدرضا فرضی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل سفر گرشاسب به روم براساس کهن‌الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 191-212

رقیه مقدم؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. تحلیل کهن‌الگویی "سام‌نامه" بر اساس نظریۀ تفرد یونگ

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 131-156

صمد عقابی باسمنج؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


3. تحلیل رفتار متقابل جنبة کودک در شخصیت‌های داستانی مثنوی، بر اساس نظریات اریک برن

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 43-76

حسین رزی فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی