نویسنده = علی دهقان
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سفر گرشاسب به روم براساس کهن‌الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمپبل

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 191-212

رقیه مقدم؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان


2. تحلیل رفتار متقابل جنبة کودک در شخصیت‌های داستانی مثنوی، بر اساس نظریات اریک برن

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 43-76

حسین رزی فام؛ علی دهقان؛ حمیدرضا فرضی