نویسنده = فرزاد قائمی
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای سفر قهرمانی از نگاه پسایونگی و کاربرد آن در تحلیل متون ادبی

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 159-182

محمدجعفر یاحقی؛ مریم اسمعلی پور؛ شاهدخت طوماری؛ فرزاد قائمی