نویسنده = عفت مردانی
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‎های پایداری در آینة شعر شهید عبدالرحیم محمود

دوره 8، شماره 29، پاییز 1396، صفحه 135-156

سید فضل الله میرقادری؛ داوود نجاتی؛ عفت مردانی