نویسنده = آرش مشفقی
تعداد مقالات: 3
1. مشکلات عاطفی و اجتماعی زنان در آثار داستانی راضیه تجار

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 119-140

لیلا عاشقی قلعه؛ ناصر علیزاده خیاط؛ آرش مشفقی


2. مضامین پایداری در ادب فارسی و عرب با تکیه بر اشعار قیصر امین‌پور و محمد الماغوط

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 219-240

آرش مشفقی؛ زهرا دوستی