نویسنده = رستم امانی آستمال
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کهن‌الگویی "سام‌نامه" بر اساس نظریۀ تفرد یونگ

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 131-156

صمد عقابی باسمنج؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال