نویسنده = محمود حسن آبادی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تقابل‌های دوگانه در مصیبت‌نامۀ عطار با دیدگاه اعتدالی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 37-64

سبیکه اسفندیار؛ محمود حسن آبادی؛ مریم شعبان زاده