کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 11
1. اسطوره دریا در داستان‌های بوشهر

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 11-34

ثریا آقایی برزآباد؛ مهدی فاموری؛ محمدرضا معصومی


3. بازآفرینی اسطورة گیلگمش در شعر عبدالوهاب بیاتی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1396، صفحه 71-85

علی نجفی ایوکی؛ فاطمه حاجی قربانی


4. اسطورۀ قهرمان در شعر فروغ فرخزاد

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 151-175

الهام ملکی؛ مرتضی رزاق پور


5. روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 61-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مجتبی دماوندی؛ فاطمه زمانی


6. نقدِ دگرخوانی‌های خلّاقانة اساطیر در شعر احمد شاملو بر اساس نظریّۀ بدخوانیِ خلّاقِ هارولد بلوم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 57-78

ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی؛ ابراهیم استاجی؛ احمد یزدی


7. نگاهى به کارکرد اسطوره و نماد در آثار قیصر امین‏ پور

دوره 4، شماره 12، تابستان 1392، صفحه 95-117

پریسا صالحى؛ ناصر نیکوبخت