کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل اختلال شخصیّت ضّداجتماعی ضحاک

دوره 9، شماره 31، بهار 1397، صفحه 11-32

زینب باقری؛ محمدعلی داوودآبادی؛ علی سرور یعقوبی


2. تأثیرپذیری سعدی در بوستان از شاهنامۀ فردوسی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 55-71

محمد حجت


3. بررسی ریخت‌شناسانة داستان شغاد از شاهنامه

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 11-32

کبری چمنی؛ یدالله شکری


4. روابط بینامتنی رمان «کیخسرو» با داستان «پادشاهی کیخسرو» در شاهنامه

دوره 7، شماره 23، بهار 1395، صفحه 61-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ مجتبی دماوندی؛ فاطمه زمانی


5. رابطۀ زمان روایی و مرگ در داستان سیاوش

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 169-196

کاظم کلانتری؛ ابراهیم استاجی


6. شخصیت سودابه و سیندخت در شاهنامه مطالعه تطبیقى

دوره 5، شماره 15، بهار 1393، صفحه 89-114

ابراهیم ظاهرى عبده ‏وند؛ سیدجمال‏ الدین مرتضوى


7. دگردیسى و جابه‏ جایى در اسطوره "ضحّاک"

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 39-60

اصغر شهبازى