کلیدواژه‌ها = شاملو
تعداد مقالات: 5
2. نقدِ دگرخوانی‌های خلّاقانة اساطیر در شعر احمد شاملو بر اساس نظریّۀ بدخوانیِ خلّاقِ هارولد بلوم

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 57-78

ابوالقاسم امیراحمدی؛ علی عشقی سردهی؛ ابراهیم استاجی؛ احمد یزدی


3. تحلیل محتوای مفهوم صلح در شعر شاملو (مطالعۀ موردی؛ مجموعۀ هوای تازه)

دوره 6، شماره 19، بهار 1394، صفحه 197-217

سجاد ممبینی؛ مسعود حاجی زاده میمندی؛ یاسین خرم پور


4. تکرار" و ارزش سبکى آن در شعر معاصر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 109-134

مسعود روحانى؛ محمد عنایتى قادیکلایى


5. زن در شعر شاملو

دوره 3، شماره 8، تابستان 1391، صفحه 75-104