کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 6
2. بیان نوستالژیک حسین پناهی

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 183-202

عظیم یوسفی؛ محمد حکیم آذر؛ مظاهر نیکخواه


3. تأثیر ترجمه شعر غرب در شعر معاصر فارسی با تکیه و تأکید بر اشعار "ا. بامداد"

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 155-176

رضا ترنیان؛ کامران کسایی؛ حسین قدمی


4. تکرار" و ارزش سبکى آن در شعر معاصر

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 109-134

مسعود روحانى؛ محمد عنایتى قادیکلایى


6. بررسى تخلّص در غزل ابتهاج

دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 47-61