کلیدواژه‌ها = دیوان
تعداد مقالات: 1
1. استعارة تبعیّه در شعر امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 129-152

شاهپور شهولی؛ مظاهر نیکخواه؛ اصغر رضاپوریان