کلیدواژه‌ها = زبان عربی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات واژگان عربی در زبان شعرِ عصر قاجاریه

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 11-32

نرگس اسکویی