کلیدواژه‌ها = تصویر
تعداد مقالات: 4
1. سبک منزوی از دیدگاه بلاغت تصویر

دوره 8، شماره 28، تابستان 1396، صفحه 73-96

زیور دهقانی؛ شمس الحاجیه اردلانی؛ سید احمد حسینی کازرونی


3. عاطفه؛ نقش و جایگاه آن در نفثه‌المصدور

دوره 6، شماره 22، زمستان 1394، صفحه 123-140

مهدی دهرامی؛ یوسف اصغری بایقوت