کلیدواژه‌ها = ساختارگرایی
تعداد مقالات: 3
1. بخت در مخزن‌الاسرار از منظرتقدیرگرایی (رویکردی ساختارشناختی)

دوره 11، شماره 39، بهار 1399، صفحه 35-54

مرمر حسامی؛ بهرام پروین گنابادی؛ اصغر دادبه


2. بررسی ریخت‌شناسانة داستان شغاد از شاهنامه

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 11-32

کبری چمنی؛ یدالله شکری