کلیدواژه‌ها = یونگ
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل کهن‌الگویی "سام‌نامه" بر اساس نظریۀ تفرد یونگ

دوره 9، شماره 33، پاییز 1397، صفحه 131-156

صمد عقابی باسمنج؛ حمیدرضا فرضی؛ رستم امانی آستمال


2. الگوهای سفر قهرمانی از نگاه پسایونگی و کاربرد آن در تحلیل متون ادبی

دوره 8، شماره 27، بهار 1396، صفحه 159-182

محمدجعفر یاحقی؛ مریم اسمعلی پور؛ شاهدخت طوماری؛ فرزاد قائمی