کلیدواژه‌ها = زبان فارسی
تعداد مقالات: 1
1. الگوهای غیرمعیار در نوشتار پایگاه‌های اینترنتیِ پربیننده از منظر اصول ویرایش زبانی (فعل، اسم و حرف)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1397، صفحه 11-42

وحید خلیلی اردلی؛ محمد حکیم آذر؛ اصغر رضاپوریان