کلیدواژه‌ها = شعر غنایی
تعداد مقالات: 1
1. سبک غزل اکسیر اصفهانی

دوره 7، شماره 24، تابستان 1395، صفحه 231-253

مژگان محمدی؛ محمدمصطفی رسالت پناهی