کلیدواژه‌ها = هفت‌پیکر
تعداد مقالات: 1
1. عناصر کهن‌الگویی سفر قهرمان در داستانِ گنبد اولِ هفت‌پیکر

دوره 9، شماره 34، زمستان 1397، صفحه 91-114

محمد ریحانی؛ راحله عبدالله زاده برزو