کلیدواژه‌ها = سیمین دانشور
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتمان انتقادی داستان های جلال آل‌احمد و سیمین دانشور

دوره 7، شماره 25، پاییز 1395، صفحه 203-223

وحیده سادات واحدی؛ زری سادات سیدرضایی


2. ردّ پای رئالیسم در "به کی سلام کنم؟"

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 195-214

نجمه نظری؛ مهناز محمدلو