کلیدواژه‌ها = نقد روان‌شناختی
تعداد مقالات: 4
1. درون‌مایه‌‌های روان‌شناختی در کتاب خاطرات «دا»

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 53-74

زهرا اسدی مافی؛ عبدالحسین فرزاد؛ رقیه صدرایی؛ امیر اسماعیل آذر


3. نقد روان‌شناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه نظریة اریک برن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 11-32

عزیز حجاجی؛ حسین رزی‌فام