کلیدواژه‌ها = نقد روان‌شناختی
تعداد مقالات: 3
2. نقد روان‌شناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه نظریة اریک برن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 11-32

عزیز حجاجی؛ حسین رزی‌فام