کلیدواژه‌ها = نقد روان‌شناختی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سازکارهای دفاعی- روانی فروید در منظومه جمشید و خورشید سلمان ساوجی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 111-130

ستار عبدالله پور؛ آرش مشفقی؛ غلامحسین جوانمرد


2. درون‌مایه‌‌های روان‌شناختی در کتاب خاطرات «دا»

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 53-74

زهرا اسدی مافی؛ عبدالحسین فرزاد؛ رقیه صدرایی؛ امیر اسماعیل آذر


4. نقد روان‌شناختی داستان موسی و شبان مثنوی از دیدگاه نظریة اریک برن

دوره 6، شماره 21، پاییز 1394، صفحه 11-32

عزیز حجاجی؛ حسین رزی‌فام