کلیدواژه‌ها = آشنایی‌زدایی
تعداد مقالات: 3
1. هنجا‌رگریزی در شعر احمدرضا احمدی‌

دوره 10، شماره 38، زمستان 1398، صفحه 11-38

مراد اسماعیلی


2. نگاهی به شگردهای آشنایی زدایی در شعرحافظ

دوره 10، شماره 36، تابستان 1398، صفحه 33-48

غلامعلی ایزدی


3. آشنایی‌زدایی واژگانی و مفهومی در غزل بیدل دهلوی، با تکیه بر نظریّة اشکلوفسکی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1395، صفحه 139-158

محمدحسین نیکدار اصل؛ محمود حمیدی بلدان