کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 3
1. روایت شناسی داستان خواجه نعمان بر اساس نظریه تودوروف

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 99-118

نعیمه صفایی نیا؛ امیراسماعیل آذر


2. زمان روایی در رمان جزیره سرگردانی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 11-40

شمس الحاجیه اردلانی