کلیدواژه‌ها = روایت‌شناسی
تعداد مقالات: 4
1. گسست و نومیدی شاعر از جامعه (بررسی منظومه «مانلی» نیما یوشیج با کاربست نظریه روایت‌شناسی ژرار ژنت)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 191-213

رحمان مکوندی؛ منصوره شکرآمیز؛ ساسان شرفی؛ شهین قاسمی


2. روایت شناسی داستان خواجه نعمان بر اساس نظریه تودوروف

دوره 10، شماره 37، پاییز 1398، صفحه 99-118

نعیمه صفایی نیا؛ امیراسماعیل آذر


3. زمان روایی در رمان جزیره سرگردانی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1393، صفحه 11-40

شمس الحاجیه اردلانی